Zterapeutką Patrycją Bartoszak-Kempą rozmawiam o trudnych i wzruszających sytuacjach z planu, o roli programów typu „Down the road” oraz o sytuacji osób z zespołem Downa w Polsce.