Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” z Konina stworzyła Kompleksowy Program Aktywizujący osoby po urazie rdzenia kręgowego i amputacjach, a także z innymi niepełnosprawnościami narządu ruchu. W sprawniejszym życiu mimo wielu ograniczeń, mają im pomóc specjalne mieszkania treningowe.