Preferencje w przyjmowaniu do żłobka dzieci niepełnosprawnych oraz z licznym rodzeństwem, wprowadzenie krótkoterminowego pobytu „na zastępstwo” - to najważniejsze ze zmian w organizacji pracy żłobków. Nowości, wprowadzone do statutów decyzją radnych na ostatniej sesji, wynikają ze zmian przepisów wyższego rzędu.

 

 
 

Początek strony