Osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej sprawności ruchowej prosimy o korzystanie z najbliższych przystanków SKM" - można przeczytać na tablicach informacyjnych umieszczonych na dworcu w Gdańsku Głównym. Jest to związane z kolejnym etapem remontu. Czy nie dało się tego uniknąć i czy osoby niepełnosprawne są informowane, że będą miały problemy, zanim wsiądą do pociągu na innej stacji?

 

 
 

Początek strony