TikTok najwyraźniej ograniczył zasięg osób niepełnosprawnych, w tym ze zniekształconą twarzą i zespołem Downa. Według Netzpolitik.org, który rozmawiał ze źródłem wewnątrz firmy, polityka ta miała na celu ochronę użytkowników o wysokim ryzyku mobbingu. W praktyce jednak najwyraźniej było to równoznaczne z dyskryminacją.