Na szczęście okazuje się, że ich problemy dostrzegają również miejscy radni, którzy zwracają uwagę na nie Prezydentowi Miasta i jego służbom. Tym razem radna Joanna Agatowska złożyła interpelację o wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami pod placówką Poczty Polskiej przy ul. Wojska Polskiego. Obecnie jest tam zakaz postoju i całkowity brak możliwości zatrzymywania się wszystkich samochodów, oprócz samochodów Poczty Polskiej.