Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych wdraża do realizacji projekt Asystent Turystyczny Osób Niepełnosprawnych.