Na ostatniej sesji radni debatowali nad sposobem przeznaczenia prawie czterech milionów złotych, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.