Helsińska Fundacja Praw Człowieka przyłączyła się do sprawy dot. opiekunów osób niepełnosprawnych. Sprawa toczy się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, które nie wszyscy opiekunowi dostają.