Narodowy Program Szczepień ignorował osoby z niepełnosprawnościami, choć COVID- 19 zagraża im szczególnie. "Priorytetowe" szczepienia dla nich ogłoszono dopiero teraz, zmuszając do dopraszania się o szczepionki, których nikt nie zapewnił. Pierwszeństwo jest, nie ma szczepionki