Jak zmienić podejście do osób z doświadczeniem niepełnosprawności? Jak pomagać i integrować, by żyć razem, a nie osobno? Jak wykorzystać nowe narzędzia zawarte w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? To tylko niektóre z zagadnień, które zostały poruszone podczas V Pomorskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami.