Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak giny wywiązują się w obowiązku zapewnienia wsparcia najuboższym. Większość oferuje tylko doraźną pomoc, brakuje kompleksowych programów.