Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało w piątek wytyczne w sprawie organizacji zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a także zajęć rewidalizacyjnych, rewidalizacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.