Osoby z niepełnosprawnościami skarżą się, że wyremontowany za kwotę 14 mln. zł Park Jerzmanowskich w Prokocimiu jest niedostosowany do ich potrzeb.