- W Bydgoszczy nie ma opieki wytchnieniowej i ośrodka typu OREW, a w czasie pandemii dzieci niepełnosprawne zostały bez pomocy - tak wygląda rzeczywistość mówi bydgoszczanka, mama niepełnosprawnej 8-latki.