Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z kolejnych usług proponowanych przez Białystok obejmujących opiekę wytchnieniową. Już wkrótce zostanie oddane do użytku następne mieszkanie wytchnieniowe. Miasto pozyskało także środki na opiekę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia czy domu pomocy społecznej.