Rada Warszawy zdecydowała o bezpłatnych przejazdach transportem publicznym. Za darmo z komunikacji miejskiej skorzystają dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym oraz osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.