Paradoks w systemie świadczeń, który ma pomagać potrzebującym. Matka niepełnosprawnego mężczyzny nie dostaje świadczenia pielęgnacyjnego, bo nie można łączyć tego z emeryturą. Ale jej emerytura jest o połowę niższa od świadczenia.