Katowicki radny od kilku lat wnioskuje aby miasto wsparło budowę pomnika Matki Dziecka Niepełnosprawnego. Józef Zawadzki z Forum Samorządowego stara się o to, już od 2014 roku. Niedawno ponownie zwrócił się do władz miasta w tej sprawie i otrzymał odpowiedź.