Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków wydał – po raz pierwszy – pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu leku modyfikującego przebieg choroby u pacjentów z najcięższą, pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (PPMS).

 
 

Początek strony