Są trzy grupy interesariuszy ochrony zdrowia - twórcy/decydenci, realizatorzy - dyrektorzy szpitali, pracownicy medyczni oraz odbiorcy, czyli pacjenci. Jeżeli procesie podejmowania decyzji pomija się pacjentów, to jest to ich uprzedmiotowienie - mówi Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej (OFO) i prezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska -Alba Julia.