Uniwersytet Szczeciński przegrał z niepełnosprawną studentką przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uczelnia nie chciała wypłacić jej stypendium, zasłaniając się przepisami mówiącymi, że studentów wspomagać można przez maksymalnie sześć lat.