Usługi opiekuńcze bezpłatne dla osób powyżej 95 roku życia, większa grupa osób, które będą mogły z nich korzystać - to m.in. zmiany, które wprowadza projekt uchwały w sprawie usług opiekuńczych w Gdańsku.