Dzięki dodatkowym pieniądzom z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej rozszerzony zostanie program opieki wytchnieniowej. Z pomocy specjalistów, którzy czasowo zajmować się będą niepełnosprawnymi, skorzysta więcej osób i będą mogły to robić częściej.