Brak odpowiedniego oznakowania, wysokie progi i śliskie posadzki. To najczęstsze uchybienia, na jakie w lokalach wyborczych wskazał Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. RPO stwierdził, że zdecydowana większość (78 proc.) z nich jest niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.