Osoba niedowidząca może głosować w wyborach przy użyciu nakładki na karty do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille’a. Ma być ona dowieziona do lokalu wyborczego z urzędu gminy, jeśli zażąda jej wyborca. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Państwową Komisję Wyborczą, ile nakładek będzie w każdej gminie i czy przewidziano sytuację, gdy nakładek zażąda wielu wyborców w różnych lokalach jednej gminy.