Od 1 września dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizuje firma Mal-Bus, wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego.