Nieprecyzyjne przepisy zobowiązujące gminy do zorganizowania dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia powodują, że rodzice zmuszani są do zapisywania dziecka do najbliższej szkoły, przedszkola czy ośrodka, a nie tam, gdzie mogłoby ono najlepiej uczyć się i rozwijać - wskazuje RPD.