Miał się poprawić komfort podróżnych. Tymczasem, zdaniem lokalnej społeczności, jest gorzej. - Bareja by tego lepiej nie wymyślił - kpi jeden z mieszkańców Hajnówki. Burmistrz tego miasta najpierw interweniował w PKP PLK o likwidację barier architektonicznych. Teraz prosi o pomoc wojewodę i rząd.