W Polsce jest niespełna 2 mln ludzi niewidomych lub słabo widzących. Takie osoby mogą podjąć pracę o charakterze umysłowym, artystycznym lub twórczym, jednak nie każdą czynność lub zawód mogą wykonywać bez problemu. Adam Jamróz jest przykładem na to, że chcieć to móc! Chłopak jest niewidomy, a pomimo tej niepełnosprawności pracuje w radiu.