W drugiej połowie listopada podczas Forum Deinstytucjonalizacji zaprezentujemy propozycje dotyczące asystencji osobistej osób niepełnosprawnych; nie ulega wątpliwości, że nie można zaproponować jednego formatu tej usługi - powiedział PAP doradca prezydenta dr hab. Marek Rymsza.