Rodzice uczniów niepełnosprawnych apelują do premiera o przywrócenie indywidualnego nauczania na terenie szkoły. Obecnie nie ma takiej możliwości - indywidualne nauczanie może odbywać się jedynie w domu. Autorzy projektu uważają, że obowiązujące przepisy izolują uczniów ze specjalnymi potrzebami.