Dyrektor szkoły napisała projekt w celu zakupienia wyposażenia do klas. Gdy pieniądze trafiły do budżetu gminy, burmistrz większą ich część dał innej szkole.