Edukacja przedszkolna dzieci ze specjalnymi potrzebami to gigantyczne koszty. Przynajmniej część z nich powinna pokryć gmina. O przepisach przypomniał ostatnio lubelski Wojewódzki Sąd Administracyjny.