Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu mogą trafić pod opiekę księży. Budynki na Lutra miasto dzierżawi od Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra zarządzanej przez ks. Roberta Sitarka. Umowa wygasła, ksiądz nie chce jej przedłużenia, a miasto ma kłopot. Ostateczna decyzja o tym, co może stać się z dziećmi z SOSW zapadnie w czwartek.