Samorządy mogą się starać o dofinansowanie na tworzenie systemu usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców. Do 29 marca mają czas samorządy na to, by starać się o dofinansowanie do usług opiekuńczych. Do rozdysponowania jest 60 mln zł.