Do dziś niewykonane zostały dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał poprawienie sytuacji rodzin osób z niepełnosprawnościami. Jeden niewykonany wyrok ma już sześć lat, drugi ma ponad rok – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich na podsumowanie kadencji Marlenie Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.