Z inicjatywy Polski, przy wsparciu Wielkiej Brytanii Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie pierwszą w historii rezolucję dot. osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych.