Wprowadzenie nowych zapisów w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 spowodowało, że terminy rozpoczynają bieg lub biegną dalej nie od dnia odwołania stanu epidemii, a już od 23 maja 2020 r.