Sejm przyjął w środę (20 lutego) informację rządu na temat realizacji w 2017 r. postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Karta zawiera katalog praw osób niepełnosprawnych, wskazując kluczowe obszary dla polityki państwa, m.in. w zakresie szczególnego wsparcia tej grupy obywateli.