Dzieci z niepełnosprawnościami mają problem z uzyskaniem renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, który sprawował nad nimi opiekę i pobierał z tego tytułu świadczenia pielęgnacyjne – wskazał rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w piśmie do szefowej MRPiPS Bożeny Borys-Szopy.