Zgłaszane niekorzystne skutki reformy nauczania indywidualnego wzbudziły niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich. We wrześniu poprosił Ministerstwo Edukacji Narodowej o ocenę skutków zmian.