Uchwała Rady Miasta zakazująca przewozu skuterów komunikacją miejską została co prawda opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, ale jednocześnie wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność zmian przegłosowanych przez radnych.