Wojtek, który choruje na chorobę Fabry’ego mówi wprost, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, który usprawiedliwiałby nierefundowanie leczenia w chorobie, na którą cierpi. Specjaliści mówią za to, że miarą cywilizacji jest opieka nad ludźmi chorymi przewlekle i niepełnosprawnymi, a do takich zalicza się chorych na choroby rzadkie i ultrarzadkie, m.in. cierpiących na chorobę Fabry’ego.