W Rejowcu powstanie największy dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych w rejonie. Obecnie trwa przystosowywanie budynku do potrzeb przyszłych pensjonariuszy. Chodzi przede wszystkim o osoby z niepełnosprawnością intelektualną.