Jest zgoda komisji bioetycznej na stosowanie krwi pępowinowej w dziecięcym porażeniu mózgowym i w autyzmie. Pierwsze wyniki eksperymentu medycznego przeprowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie są bardzo obiecujące.