Paweł Wdówik wyjaśnił, że najważniejsza zmiana polega na tym, iż miejscem całodobowego pobytu osoby objętej opieką wytchnieniową nie musi być specjalistyczny ośrodek, taki jak dom opieki, dom pomocy społecznej czy środowiskowy dom samopomocy.