Członkowie rodzin lub osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą korzystać z programu „Opieka Wytchnieniowa".