Firma przelała na konto zakładowego funduszu rehabilitacji 18 zł mniej niż powinna. Wprawdzie naprawiła błąd, ale PFRON uznał, że pomyłka zasługuje na najwyższy wymiar kary. Nakazał firmie zwrot dotacji w kwocie ponad 100 tys. zł plus odsetki. Sprawa trafiła do sądu.