W Katowicach zawiesili działalność placówek działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Powodem jest koronawirus i decyzja Wojewody Śląskiego w tej sprawie.