Specustawa przyjęta ws. koronawirusa pominęła rodziców aktywnych zawodowo wychowujących niepełnosprawne dzieci. Nie mogą oni liczyć na skorzystanie z 14 dni zasiłku opiekuńczego, chociaż ich dzieci często wymagają całodobowej opieki.