Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej ma zaoferować osobom głuchym możliwość złożenia petycji lub wniosku w formie wideo.